Liczba odwiedzin strony: 18512 Osób na stronie: 1
 

Ad-Rem Kancelaria radcy prawnego  
J. Orwat 

 
 
Ad-Rem Kancelaria radcy prawnego
J. Orwat
 
Racławicka 2
Profesja:   radca prawny

Użytkownik nie udostępnił danych.

Dziennik Ustaw 2009 Nr 36 poz. 281 - Wzór imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej (Dz. U. z dnia 6 marca 2009 r.) Na podstawie art. 283 § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje: §   1.  Określa się wzór imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej, stanowiący załącznik do...
Monitor Polski 2007 Nr 49 poz. 569 - Ogłoszenie raportu dla Komisji Europejskiej dotyczącego wspierania użycia w transporcie biopaliw lub innych paliw odnawialnych za 2006 r
OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 18 lipca 2007 r. w sprawie ogłoszenia raportu dla Komisji Europejskiej dotyczącego wspierania użycia w transporcie biopaliw lub innych paliw odnawialnych za 2006 r. (M.P. z dnia 10 sierpnia 2007 r.) Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. Nr 169, poz. 1199 oraz z 2007 r. Nr 35, poz. 217 i Nr 99, poz. 666) ogłasza się raport dla Komisji Europejskiej...